نتیجه

دسته بندی : چطوری کتاب بخونیم؟

1 دقیقه مطالعه

View more
چرا بیشتر کتاب‌هایی را که می‌خوانیم فراموش می‌کنیم؟

برای بسیاری از افراد، تجربه مصرف کالای فرهنگی مثل پر کردن وان حمام است، در آن غوطه‌ور می‌شوند و بعد تماشا می‌کنند که با برداشتن درپوش خروجی تا قطره آخر آب تخلیه می‌شود.